Všeobecné obchodní podmínky

Partnerem se rozumí subjekt registrovaný v katalogu firem portálu Partydo.cz. Ve všeobecných obchodních podmínkách se partnerem rozumí objednatel.

Poskytovatel se rozumí společnost Svatba.cz s.r.o., IČO: 039 55 842, DIČ: CZ 039 55 842, se sídlem Baštýřská 142, Hostavice, 198 00 Praha 9. Společnost Svatba.cz s.r.o. je plátcem DPH.

Pro Partnera platí všeobecné obchodní podmínky poskytovatele ve třech rovinách.

Firemní zápis

V rámci firemního zápisu poskytne Poskytovatel Partnerovi po jeho zaregistrování prostor na webu projektu Parytdo.cz za účelem zveřejnění informací o Partnerovi a jím poskytovaných službách.

Údaje zobrazované na profilu Partnera a funkce, které bude mít Partner v rámci svého profilu k dispozici, jsou poskytovány v rámci tří balíčků, přičemž základní balíček Start je bezplatný s povinnou provizí za zprostředkování zákazníka 10%, balíčky Standard a Extra jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku Poskytovatele.

Poptávkový systém

V rámci poptávkového sytému bude Partnerovi umožněno nahlížet do systému poptávek jednotlivých uživatelů (zájemců o služby) a komunikovat s nimi skrze svůj profil.

Provizní spolupráce

Zájemce zaplatí zprostředkovateli za zprostředkování uzavření smlouvy provizi ve sjednané výši v době přijetí poptávky vyjádřenou v % z celkové kupní ceny bez DPH u plátců a celkové kupní ceny u neplátců DPH.

Provize je splatná do čtrnácti (14) pracovních dnů ode dne řádného uhrazení ceny, a to bezhotovostním způsobem na bankovní účet zprostředkovatele.

Společné pro obě roviny služeb pro Partnera

Veškeré zpoplatněné služby poskytované Poskytovatelem budou Partnerům dostupné až poté, co bude uhrazena odměna za takto poskytované služby.

Odměny náležející Poskytovateli mohou být hrazena následovně:

  1. Prostřednictvím platební karty. V rámci Firemního zápisu je možnost zadat, aby zpoplatněné balíčky nadstandartních služeb byly automaticky prodlužovány. Zvolením této možnosti si Poskytovatel z bankovního účtu Partnera strhne příslušnou částku na další období.
  2. Online bankovním převodem prostřednictvím předvyplněného platebního příkazu přímo z internetového bankovnictví objednatele a okamžitým převodem peněz na účet obchodníka.
  3. Bankovním převodem na základě daňového dokladu. V případě zvolení této možnosti platby přijde na emailovou adresu objednatele daňový doklad s údaji pro uhrazení odměny za nadstandardní placený balíček.
  4. Hotově, a to pouze po předchozím odsouhlasení poskytovatelem.

Partner je povinen uvést při své registraci pouze pravdivé a skutečné údaje.

Partner je odpovědný za veškerý obsah, který v rámci poskytovaných služeb zveřejní na portálu Partydo.cz.

Tyto Všeobecné podmínky užívání není možné ztotožňovat s Všeobecnými obchodními podmínkami Poskytovatele. Tyto Všeobecné podmínky užívání pouze shrnují podstatný obsah Všeobecných obchodních podmínek Poskytovatele.

Tyto Všeobecné podmínky užívání jsou pouze informativní povahy a nejsou jakýmkoliv způsobem právně závazné.

Celé znění obchodních podmínek najdete zde.